کره شمالی موشک بالستیک پرتاب کرد 


تهران – ایرنا – کره شمالی روز یکشنبه یک موشک بالستیک به سمت دریای ژاپن پرتاب کرده است. 


منبع: https://www.irna.ir/news/84897230/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF