نکاتی برای موفقیت، قسمت 2

بسیاری از سازمان‌ها دریافته‌اند که موفقیت آینده آنها به بازآفرینی خود به‌عنوان تولیدکننده کم‌هزینه بستگی دارد. یکی از نکات کلیدی این است که بر روی اقداماتی تمرکز کنید که می توانند هر روز بر هزینه های واقعی تأثیر بگذارند.

منبع: https://www.qualitymag.com/articles/97102-tips-for-success-part-2