گرگ کینزی، مدیر صنعت هیتاچی: کمربندهای سیاه می توانند (و باید) تحول دیجیتالی تولید را پیش ببرند

گرگ کینزی، مدیر صنعت در هیتاچی، نشان می دهد که چگونه استفاده های خلاقانه از فرآیند DMAIC با تحول دیجیتال به کارخانه ها کمک می کند تا سطح بعدی بهبود فرآیند را باز کنند.

منبع: https://www.qualitymag.com/articles/96869-hitachis-industry-executive-greg-kinsey-black-belts-can-and-should-drive-the-digital-transformation-of-manufacturing