گروگان گیری پشتوانه پولی افغانستان توسط غرب/ اقتصاد درحال فرو پاشی است؟

وی افزود: بلوکه شدن دارایی‌های افغانستان توسط آمریکا و غرب سبب شده که مردم، به ویژه تاجران کشور در نقل و انتقال ارز و همچنین خرید و فروش کالاها با مشکلات اقتصادی روز افزون روبه‌رو شوند.

این کارشناس اقتصادی همچنین تاکید کرد که مسدود بودن دارایی‌هایی کشور توسط آمریکا، ضربه بزرگی از نظر اعتبار اقتصادی به تاجران و مردم افغانستان زده است، زیرا ارتباط بانک‌های کشور را با سایر بانک‌های جهانی قطع کرده است.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از خبرگزاری آوا، ویس ناصری کارشناس اقتصادی گفت: بلوکه کردن دارای‌هایی افغانستان توسط آمریکا و غرب در طول بیش از یک سال، ضربه‌های کلان بر اقتصاد کشور وارد کرده است.

فرهادی با بیان اینکه آمریکا با انسداد دارایی‌هایی افغانستان می‌خواهد که به رهبران طالبان فشار وارد کند، افزود: بلوکه شدن پول‌های افغانستان توسط آمریکا فشار بیشتری بر مردم و تاجران کشور وارد کرده است تا حکومت.


منبع: https://www.irna.ir/news/84949773/%DA%AF%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%B4%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%B1%D9%88

درهمین حال طارق فرهادی کارشناس امور سیاسی نیز گفت: مسدود ماندن پول‌های افغانستان باعث کاهش اعتماد اقتصادی کشور در سطح جهان شده است.

ناصری با بیان اینکه هیچ کشوری حق ندارد پول‌های مردم افغانستان را مسدود کند، اظهار داشت: آمریکا با بلوکه کردن پول‌های افغانستان ضربه محکمی بر سیستم بانکداری کشور نیز وارد کرده است.

وی خاطرنشان کرد: دارایی‌هایی افغانستان باید به حکومتی داده شود که نمایندگی درستی از مردم داشته باشد، تا پول‌ها حیف و میل نشود و برای پشتیبانی ارزی کشور و حالات اضطرار استفاده شود.

وی تاکید کرد: مسدود ماندن دارایی‌های کشور سبب شده است که شرکت‌های بزرگ و سرمایه‌گذاران سایر کشورها در افغانستان سرمایه گذاری نکنند.