گردشگران چینی در راه ایران؛ پکن مجوز سفر گروهی صادر کرد


تهران- ایرنا – در یکی دیگر از گام های دولت چین بعد از کاهش محدودیت های کرونایی در این کشور ، وزارت فرهنگ و گردشگری چین اعلام کرد صدور مجوز سفرهای گردشگری گروهی برای شهروندانش را از تاریخ ۱۵ مارس (۲۴ اسفند) به ۴۰ کشور دیگر از جمله ایران از سرگرفته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85054550/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF