گرایش آسیا به انرژی روسیه، در آستانه فصل گرما


تهران – ایرنا – بلومبرگ در مقاله ای تحلیلی به افزایش تمایل کشورهای آسیایی در خرید انرژی از روسیه، در آستانه فصل گرما، پرداخت و نوشت: «گرمای شدیدی که در هفته های اخیر آسیا را درگیر خود کرده است، یک ذینفع آشکار به وجود آورده است: روسیه.»


منبع: https://www.irna.ir/news/85118478/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%81%D8%B5%D9%84-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7