کیفیت در فضای ابری آسان‌تر شده است

ابر همه جا وجود دارد و دامنه آن در حال گسترش است. این یک زمان هیجان انگیز و عالی برای استفاده از ابر با تمام مزایای آن است. چابکی و همکاری بهبود یافته، تقویت مفید با نوآوری ها، تسریع زمان برای ارزش گذاری و بسیاری موارد دیگر. آیا می دانستید که می توانید ابتکارات کیفی خود را نیز به ابر منتقل کنید؟

منبع: https://www.qualitymag.com/articles/97385-quality-made-easier-in-the-cloud