کنترل فرآیند آماری زمان واقعی

تولیدکنندگان به اتوماسیون، ماشین‌آلات و نرم‌افزار مناسب برای تولید سریع‌تر محصولات و همگام شدن با تقاضاهای در حال رشد مشتریان نیاز دارند. با افزایش ظرفیت تولید، این مشاغل باید ظرفیت کنترل کیفیت خود را افزایش دهند و در عین حال هزینه های کیفیت را کاهش دهند.

منبع: https://www.qualitymag.com/articles/96918-real-time-statistical-process-control