کره شمالی ۲ موشک کروز شلیک کرد


تهران- ایرنا- منابع خبری یکشنبه شب گزارش دادند، کره شمالی ۲ موشک کروز آزمایش کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85055401/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DB%B2-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B4%D9%84%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF