کره شمالی آزمایشی برای توسعه یک ماهواره جاسوسی انجام داد


تهران- ایرنا- منابع خبری بامداد دوشنبه گزارش دادند، کره شمالی یک آزمایش در رابطه با پرتاب ماهواره جاسوسی انجام داده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84974114/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AF