کره جنوبی ۱۳۰ میلیون دلار به اوکراین کمک می‌کند


تهران- ایرنا- دولت کره جنوبی، در چارچوب طرح‌های بازسازی و دفاعی، ۱۳۰ میلیون دلار به اوکراین کمک می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85039776/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%DB%B1%DB%B3%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF