کارشناسان چینی: سفر رئیسی به پکن، نشانه تحکیم بیش از پیش روابط است


تهران- ایرنا – کارشناسان چینی معتقدند سفر قریب الوقوع سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران به پکن، نشانه ای از تقویت و تحکیم بی از پیش روابط در سطوح عالی میان دو کشور است و منجر به تقویت همکاری های دوجانبه در زمینه های مختلف از جمله مسائل مهم بین المللی و اقتصادی خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85029017/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%AD%DA%A9%DB%8C%D9%85-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7