ژاپن در پی استقرار سامانه موشکی در نزدیکی تایوان


تهران- ایرنا- ژاپن در تلاش است تا یک واحد موشکی از نیروهای دفاعی این کشور و یک واحد موشکی ضد هوایی در جزیره دورافتاده «یوناگونی» در نزدیکی تایوان مستقر کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84981919/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86