ژاپن تجهیزات نظامی به کشورهای همسو را افزایش می‌دهد


تهران- ایرنا – ژاپن امروز چهارشنبه اعلام کرد تامین تجهیزات نظامی به کشورهایی با دیدگاه و ارزش های مشترک با خود را در راستای بهبود ظرفیت های دفاعی شان افزایش می دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85074137/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B3%D9%88-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF