چین: همکاری ما با روسیه در حوزه انرژی همواره تابع احترام و منافع متقابل است


تهران- ایرنا- سخنگوی وزیر امور خارجه چین درواکنش به اجرایی شدن توافق اتحادیه اروپا و گروه هفت و استرالیا درباره سقف قیمت نفت روسیه و نیز تحریم نفتی اتحادیه اروپا علیه روسیه گفت همکاری انرژی بین چین و روسیه همیشه بر اساس احترام و منافع متقابل انجام می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84962023/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D9%87%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9