چین: هدف رزمایش مشترک با روسیه، تعمیق همکاری‌های راهبردی است


تهران-ایرنا- چین و روسیه رزمایش دریایی یک هفته‌ای خود رو در روزهای پایانی سال جاری میلادی برگزار می‌کنند، چین هدف این رزمایش را تعمیق همکاری‌های راهبردی دانست.


منبع: https://www.irna.ir/news/84975367/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D9%82-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA