چین: توافق دیپلماتیک با هندوراس «تصمیم سیاسی» بدون قیدوشرط بود


تهران- ایرنا- وزارت خارجه چین امروز دوشنبه اعلام کرد: برقراری روابط دیپلماتیک این کشور با هندوراس یک «تصمیم سیاسی» بدون قید و شرط بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85067487/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%82%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%A8%D9%88%D8%AF