چین: برای در هم شکستن هرگونه اقدام در جهت جدایی تایوان آماده هستیم


تهران- ایرنا- وزارت دفاع چین هشدار داد که این کشور آماده است تا «قاطعانه هر گونه اقدام استقلال تایوان را در هم بشکند.»


منبع: https://www.irna.ir/news/85113234/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D9%87%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87