چین: آمریکا تعهدات بین المللی هواپیمایی را نقض می کند


تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت خارجه چین روز شنبه اعلام کرد آمریکا تعهدات خود بر اساس کنوانسیون بین المللی هواپیمایی کشوری موسوم به کنوانسیون شیکاگو را با توصیف کردن بالون غیرنظامی چین به بالون جاسوسی نقض کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85039700/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%82%D8%B6-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF