چین: آمریکا بهای لطمه زدن به حق حاکمیت و منافع امنیتی چین را خواهد پرداخت

همزمان با این سفر احتمالی، جنگنده های چین هم بر فراز تنگه تایوان به پرواز درآمده اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84842105/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%B7%D9%85%D9%87-%D8%B2%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%82-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7تا این لحظه، هیچ گونه خبر رسمی مبنی بر اینکه نانسی پلوسی بطور قطعی به تایوان سفر خواهد ، از سوی منابع خبری رسمی اعلام نشده اما رسانه های آمریکا به نقل از برخی مقامات اعلام کرده اند که این سفر انجام خواهد شد. اخبار برخی منابع حاکی است پلوسی امروز (سه شنبه 11 مرداد) به تایوان سفر خواهد کرد.

به گزارش ایرنا به نقل از نشریه گلوبال تایمز چین، خانم هوآ چونیینگ گفت: آنچه که در شرایط کنونی می توانم بیان کنم، این است که آمریکا مسئول هرگونه عواقب این سفر احتمالی شناخته خواهد شد و بهای لطمه زدن به حق حاکمیت و پکپارچگی چین و منافع امنیتی این کشور را خواهد پراخت.

همزمان با این اظهارات سخنگوی وزارت خارجه چین، خبرگزاری رویترز نوشت: همزمان با برنامه سفر نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان، آمریکا چهار ناو جنگی از جمله یک ناو هواپیمابر را در آبهای شرقی تایوان مستقر کرده است.