چرخش انگلیس در قبال چین / کلورلی: به‌دنبال روابط مثبت تجاری با چین هستیم


لندن- ایرنا- دولت انگلیس پس از یک دوره روابط پر تنش با چین و لغو قراردادهای سنگین تجاری با این کشور در پی دنباله‌روی از سیاست‌های دولت ترامپ، در یک چرخش آشکار دوباره خواستار توسعه روابط تجاری با چین شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85092800/%DA%86%D8%B1%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%DA%86%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7