چرا رهبران اروپایی به چین سفر می‌کنند؟


تهران- ایرنا- به باور شماری از کارشناسان روابط بین الملل سفر اخیر امانوئل ماکرون رییس جمهور فرانسه و اورسولا فون در لاین رییس کمیسیون اروپا به چین با هدف فراهم کردن زمینه برای نقش میانجیگرایانه چین به عنوان تنها کشور دنیاست که قادر است تاثیری فوری بر مناقشه اوکراین داشته باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85073062/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF