وزیر خارجه چین: پکن و تهران باید به حمایت متقابل از یکدیگر ادامه دهند


تهران- ایرنا – وزیران امورخارجه چین و ایران همزمان با سفر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران به چین با یکدیگر دیدار کردند و درباره موضوعات مهم در راستای توسعه و تقویت همکاری میان دو کشور به تبادل نظر پرداختند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85030872/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87