وزرای خارجه روسیه و چین درباره حل مسالمت‌آمیز بحران اوکراین رایزنی کردند


تهران- ایرنا- سرگئی لاوروف و «چین گانگ» وزرای خارجه روسیه و چین پنجشنبه درباره حل مسالمت‌آمیز بحران اوکراین و روابط دوجانبه میان مسکو و پکن رایزنی کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85101874/%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA-%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%86%DB%8C