وبینار درخواستی – پشتیبانی تصمیم گیری هوش مصنوعی و مجمع الکترونیک

بیاموزید که چگونه تولیدکنندگان از بازرسی بصری برای محافظت از برند خود استفاده می کنند و فرآیندهای دستی را تکرارپذیر، سازگار و قابل ردیابی می کنند.

منبع: https://www.qualitymag.com/articles/97161-on-demand-webinar-ai-decision-support-and-electronics-assembly