واکنش کره جنوبی و ژاپن به شلیک موشک قاره‌پیمای کره شمالی


تهران- ایرنا- کره جنوبی و ژاپن دقایقی پس از شلیک موشک بالستیک قاره‌پیمای کره شمالی از تشکیل جلسه جداگانه شورای امنیت ملی در توکیو و سئول خبر دادند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85058815/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9-%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C