هشدار چین درباره سفر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان


تهران- ایرنا – سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت رئیس مجلس نمایندگان آمریکا باید به اصول چین واحد و ۳ اعلامیه مشترک چین و آمریکا در این باره پایبند باشد و از تضعیف روابط چین و آمریکا، صلح و ثبات در تنگه تایوان اجتناب کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85072976/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86