هشدار وقوع توفان بسیار خطرناک در نواحی جنوب ژاپن

انتظار می رود که این توفان روز یکشنبه به استان کاگوشیما در جنوب منطقه کیوشو نزدیک شود یا به خشکی برسد، سپس روز بعد به سمت شمال حرکت کند و به سمت جزیره اصلی ژاپن حرکت کند..

به گزارش روز شنبه ایرنا به نقل از پایگاه خبری «سوت چاینا مورنینگ پست»، این توفان با سرعت ۲۷۰ کیلومتر در ساعت در حال حرکت است و در زمره توفانهای بسیار شدید به شمار می آید.

بر اساس این گزارش، خطر وقوع امواج بلند و موج‌های سهمگین به سبب وقوع این توفان از سوی سازمان هواشناسی ژاپن گزارش شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84889824/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D9%82%D9%88%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86