نرخ بیش از ۱۰ هزار قلم مواد غذایی در ژاپن افزایش می یابد


تهران- ایرنا- نظرسنجی اخیر یک موسسه اعتباری در ژاپن نشان می‌دهد که به دلیل قیمت بالای مواد و هزینه‌های لجستیک، نرخ مواد غذایی به جهش خود در چهار ماهه نخست سال ۲۰۲۳ ادامه داده و قیمت بیش از ۱۰ هزار قلم مواد غذایی رشد خواهد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85028231/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%84%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF