نحوه اندازه گیری شناسه ها و OD های بزرگ

تصور کنید وظیفه شما برای این هفته ایجاد یک راه حل اندازه گیری ابزار دستی برای یک روتور بزرگ با شناسه نزدیک به 400 میلی متر است. با توجه به اندازه و قطر زیاد، بعید است که قطعه را بتوان به یک گیج یا حتی یک CMM برای بررسی در حین انجام داد.

منبع: https://www.qualitymag.com/articles/97412-how-to-measure-big-ids-and-ods