مقام ارشد چین: خواستار اجرای سند همکاری راهبردی جامع با ایران هستیم


تهران – ایرنا – همزمان با سفر هیاتی بلندپایه از مجمع تشخیص مصلحت نظامی جمهوری اسلامی ایران به چین و دیدار با «وانگ یی» رئیس دفتر امور خارجه کمیته مرکزی حزب حاکم چین ، دو طرف بر ضرورت اجرای توافقات بویژه برنامه همکاری راهبردی ۲۵ ساله تاکید کردند و طرف چینی خواستار اجرای این سند همکاری های راهبردی شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85107156/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86