مطالعه وضعیت دیجیتالی سازی تولید در آمریکای شمالی

هدف مطالعه آنلاین درک روند دیجیتالی سازی برای تولیدکنندگان آمریکای شمالی است – شرکت کنید و یک نسخه رایگان از گزارش دریافت کنید.

منبع: https://www.qualitymag.com/articles/97322-study-on-state-of-manufacturing-digitization-in-north-america