ماهواره‌های چینی برای امدادرسانی در ترکیه مستقر شدند


تهران –ایرنا- بر اساس جدیدترین گزارشهای خبری، چین چند ماهواره را برای ثبت تصاویر مناطق زلزله زده در ترکیه مستقر کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85034361/%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF