فناوری اندازه گیری گردی کیفیت و بهره وری را افزایش می دهد

در اندازه‌گیری گردی – اندازه‌گیری گردی یک قطعه برای تأیید عدم انحراف آن از مشخصات شناخته شده در نقشه – با پیچیده‌تر شدن قطعات با تلرانس‌های سخت‌تر، پیچیدگی افزایش یافته است.

منبع: https://www.qualitymag.com/articles/97076-roundness-measurement-technology-drives-quality-and-productivity