فعالیت رآکتور هسته‌ای تاکاهاما در فوکوی ژاپن پس از اعلام هشدار متوقف شد


تهران- ایرنا- اپراتور نیروگاه‌ هسته‌ای تاکاهاما گفت که یکی از واحدهای رآکتور این نیروگاه بعد از هشدار کاهش سریع تعداد نوترون‌ها به طور خودکار متوقف شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85014350/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%A2%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%88%DA%A9%D9%88%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1