عناوین روزنامه‌های مطرح جهان؛ سرکوب خشونت‌آمیز تظاهرات در فرانسه


تهران-ایرنا- ۱۳ کشته و ۲۴ زخمی براثر خشونت‌های قبیله‌ای در سودان، تخریب ۳۰ درصد تاسیسات انرژی اوکراین و سرکوب خشونت‌آمیز تظاهرات در فرانسه از جمله عناوین نخست روزنامه‌های مطرح جهان در روز چهارشنبه ۲۷ مهر  (۱۹ اکتبر) است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84917857/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%A8-%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87