عناوین روزنامه‌های جهان؛ چین مرزهایش را پس از ۳ سال قرنطینه به روی گردشگران باز کرد


تهران-ایرنا- سرمایه‌گذاری یک میلیارد دلاری علی‌بابا در ترکیه، حمله طرفداران «بولسونارو» به کاخ ریاست جمهوری برزیل و چین مرزهایش را پس از ۳ سال قرنطینه به روی گردشگران باز کرد، از جمله عناوین نخست روزنامه‌های مطرح جهان در روز دوشنبه ۱۹ دی (۹ ژانویه) است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84994049/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%DB%B3-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%82%D8%B1%D9%86%D8%B7%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87