صادرات تسلیحات کره جنوبی ۱۴۰ درصد افزایش یافت


تهران – ایرنا- نیویورک تایمز گزارش داد، صادرات تسلیحات کره جنوبی در سال گذشته ۱۴۰ درصد افزایش یافت و به رکورد ۱۷.۳۳ میلیارد دلار رسید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85048796/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%DB%B1%DB%B4%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA