شولتس: گروه ۷ تحریم‌های روسیه را تشدید خواهد کرد


تهران- ایرنا- اولاف شولتس صدراعظم آلمان اعلام کرد که برای جلوگیری از دورزدن تحریم‌ها از سوی مسکو، گروه ۷ آنها را تشدید خواهد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85114843/%D8%B4%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%B3-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%DB%B7-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF