شش ضلعی سازندگان را با استفاده از اسکن در مقیاس بزرگ، اولین ردیاب لیزری اسکن درجه اندازه‌شناسی در جهان، توانمند می‌سازد.

با اولین «ردیاب لیزری اسکن مستقیم» در جهان، کنترل کیفیت تولیدی در حال گسترش به حوزه‌های کاملاً جدید تولید است که با تغییری اساسی در طرز تفکر ما درباره اندازه‌گیری سه‌بعدی تقویت می‌شود.

منبع: https://www.qualitymag.com/articles/97352-hexagon-empowers-makers-with-the-use-of-large-scale-scanning-the-worlds-first-metrology-grade-scanning-laser-tracker