شرکت ماهر در نمایشگاه کیفیت 2019 خط کاملی از سیستم‌های اندازه‌گیری سطح و پایان سطح جدید MarSurf، سیستم‌های اندازه‌گیری سطح سه بعدی نوری MarSurf CM و خانواده محصولات بی‌سیم یکپارچه را ارائه می‌کند.

شرکت ماهر در نمایشگاه کیفیت 2019 خط کاملی از سیستم‌های اندازه‌گیری سطح و پایان سطح جدید MarSurf، سیستم‌های اندازه‌گیری سطح سه بعدی نوری MarSurf CM و خانواده محصولات بی‌سیم یکپارچه را ارائه می‌کند.

منبع: https://www.qualitymag.com/articles/95797-mahr-inc-to-feature-complete-line-of-new-marsurf-surface-finish-and-contour-measurement-systems-marsurf-cm-optical-3d-surface-metrology-systems-and-integrated-wireless-product-family-at-the-quality