سفر نخست وزیر ژاپن به آمریکا و اروپا/اجلاس آینده گروه ۷ در دستورکار


تهران- ایرنا – فومیو کشیدا نخست وزیر ژاپن به عنوان رئیس دوره ای گروه ۷ امروز دوشنبه سفر خود را به آمریکا و اروپا و کاندا با هدف دیدار با همتایان خود در این کشورها آغاز کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84993141/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%DB%B7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1