سئول: کره شمالی از تهدید اتمی به عنوان ابزار رسمیت بخشی استفاده می‌کند


تهران- ایرنا – نماینده ارشد هسته ای کره جنوبی با محکوم کردن کره شمالی برای استفاده از تهدیدهای اتمی به عنوان ابزاری برای به رسمیت شناخته شدن به عنوان کشوری هسته ای از سوی جامعه جهانی آن را رویایی پوچ و توخالی خواند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85112079/%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87