سئول از احتمال آزمایش جدید موشک بالستیک بین قاره ای پیونگ یانگ خبر داد


تهران- ایرنا- قانونگذاران کره جنوبی روز سه شنبه اعلام کردند احتمالا کره شمالی تمرینات نظامی گسترده ای با حضور موشک بالستیک بین قاره ای جدید خود در ماه مارس یا آوریل انجام خواهد داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85050523/%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%DA%AF-%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF