زلنسکی: یک نشست بین چین و اوکراین مطلوب خواهد بود


تهران- ایرنا- ولودیمیر زلنسکی رییس جمهوری اوکراین اعلام کرد که یک نشست بین کی‌یف و پکن مطلوب خواهد بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85038873/%D8%B2%D9%84%D9%86%D8%B3%DA%A9%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF