زلنسکی، امیدوار به نقش آفرینی چین برای پایان دادن به جنگ اوکراین


تهران- ایرنا- ولودمیر زلنسکی رئیس‌جمهوری اوکراین پس از نخستین تماس تلفنی با همتای چینی خود از زمان آغاز جنگ در کشورش، نسبت به تاثیر نقش آفرینی و نفوذ پکن بر مسکو برای کمک به پایان دادن به جنگ ابراز امیدواری کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85094149/%D8%B2%D9%84%D9%86%D8%B3%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86