روسیه برای ساخت نیروگاه هسته ای در اندونزی اعلام آمادگی کرد


تهران- ایرنا- “لیودمیلا وروبیوا” سفیر روسیه در اندونزی گفت که مسکو آماده ساخت نیروگاه هسته ای در نوسانتارا پایتخت جدید اندونزی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84977270/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF