روب گلدبرگ: پیچیده برای حل ساده

روب گلدبرگ یک کاریکاتوریست آمریکایی است که به خاطر تصویرسازی‌هایش که دستگاه‌های بسیار پیچیده‌ای را به تصویر می‌کشد که برای انجام عملکردهای نسبتاً ساده طراحی شده‌اند، شناخته شده است. این نوع دستگاه ها به طور گسترده ای به ماشین های روب گلدبرگ معروف شدند.

منبع: https://www.qualitymag.com/articles/97127-rube-goldberg-the-elaborate-to-solve-the-simple