رزمایش مشترک آمریکا و کره جنوبی با بمب‌افکن B-۵۲H


تهران- ایرنا – وزارت دفاع کره جنوبی امروز چهارشنبه از برگزاری رزمایش هوایی مشترک آمریکا و کره جنوبی با حضور دستکم یک بمب افکن B-۵۲H جهت تقویت عملیات بازدارندگی در بحبوبه افزایش تهدیدهای کره شمالی خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85074571/%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D8%A8-%D8%A7%D9%81%DA%A9%D9%86-B-%DB%B5%DB%B2H