رئیس حکومت تایوان: جنگ، گزینه ما نیست


تهران- ایرنا- در گرماگرم تشدید تنش‌ها میان پکن و شبه جزیره تایوان، خانم تسای اینگ ون رئیس حکومت تایوان روز شنبه بر برقراری صلح و ثبات در این منطقه تاکید کرد و افزود جنگ به عنوان یک گزینه ما به شمار نمی آید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85116022/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%A7-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA